Leidse Wijnvereniging Matilo "De Wijn uit de Wijk"

Magische Vierkanten

Doel

Het park Matilo ligt ten zuiden van Leiden ingeklemd tussen de Meerburg en Roomburg. Het park is, in zijn geheel een archeologisch monument in de zin van de monumentenwet. Leiden heeft met het Archeologisch Park Matilo  een uniek historisch gebied van internationaal belang en betekenis. De opkomst en verval van een wereldrijk,  de dreiging van de Vikingen,  de Spaanse overheersing,  Godsdienstoorlogen, het Margarethaconvent de Pilgrim Fathers en de Hugenoten, dit alles vormt  een specifiek Leidse tijdsbalk waarin de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Europa kan worden afgelezen. Met een uniek project van oorspronkelijk Romeinse letter- en Cijferraadsels hoopt de Leidse Wijnvereniging Matilo een bijdrage te leveren aan het profileren van de Limes als belangrijk cultureel erfgoed waar Matilo onderdeel van uitmaakt. Het voelbaar maken van geschiedenis met name aanwezigheid van Romeinen in de Leidse regio wordt met het toegankelijke maken van Castellum Matilo een haalbare ambitie. De Nederlandse Heidemaatschappij heeft de potentie van het project van de Magische vierkanten onderkend en met een stimuleringsfonds beloond.

Uniek Venster op ontstaansgeschiedenis van Leiden

Het Leidse Archeologisch Park Matilo biedt een uniek fysiek venster op de ontstaansgeschiedenis van de huidige stad. De Magische vierkanten kunnen een belangrijk deel het vehikel zijn om die geschiedenis actief te ervaren. In een wandeling langs een tiental letterraadsels wordt de wandelaar terug in de tijd gebracht naar de eerste bewoners van deze regio. Oude maar ook nieuwe verhalen met wortels in het verleden zullen worden verteld door de spreekbuis die Matilo voor Leiden kan vormen. Het park biedt een permanent podium voor terugkerende culturele en eigentijdse maatschappelijke activiteiten. De initiatiefnemers van de wandel route met magische Vierkanten geven een cultuur-historische maar ook voor een eigentijdse educatieve maatschappelijke invulling aan het park. Bewoners van een begeleid wonen project worden meegenomen en zullen participeren bij de totstandkoming van het project met de Magische vierkanten, net zoals ze via de dagbehandelingen met groot succes deelnemen aan de totstandkoming en het onderhoud van het educatieve eiland, met een Wijngaard, schooltuinen, de Historische Romeinse tuin en de pleisterplaats van de Scouting. Zo worden de Magische vierkanten niet alleen een plaats om stil bij te staan voor een moment van bezinning en reflectie, maar kan het ook een nucleus vormen waar bruisende activiteiten worden om de onderlinge samenhang van de bewoners uit de omgeving te stimuleren.

Voor iedereen een uitdaging

Van eenvoudig voor kinderen makkelijk op te lossen raadsels, tot gecompliceerd en refererend aan een diepere sociaal-culturele context. Er is al overeengekomen waar de start van de wandelroute kan worden geplaatst, er is een bestektekening, een  begroting en de mallen voor de letters zijn al gemaakt. Het beschikbare budget biedt de mogelijkheid tot verwezenlijking van twee kleinere Magische Vierkanten. Het beoogd eindresultaat is een volledig ingerichte wandelroute met een startpunt op het educatieve eiland en een zestal wel ontworpen nog te bouwen kleinere vierkanten. Het overleg met beheerders en gebruikers van het park moet op den duur het draagvlak verbreden.

Een speerpunt van het plan is aan te haken bij de bestaande inrichting en ondersteunend te zijn voor de te verwezenlijken faciliteiten. De magische vierkanten kunnen we beschouwen als een groeibriljant waarin in de loop der jaren meer nieuwe verrassende en educatieve elementen kunnen worden toegevoegd.

 

Het eerste volledig voltooid Magisch Vierkant TAK-KAT is in 2018 als mosaik gerealiseerd; wij vinden dat het een veilige en in het oog springende plaats verdient bij de Volkstuinen van het Matilo Park. Een van onze voornemens voor 2019 is dan ook om een begin te maken met de daadwerkelijke verwezenlijking van de wandelroute. Suggesties of bijdragen voor de eerste stap naar verwezenlijking van dit project zien wij graag tegemoet. Dat de toegezegde Gemeentelijke gelden niet meer ter beschikking staan wordt door ons allen betreurd.

De vereniging wordt gesponsord door:

Website is gemaakt door: www.moned.nl