Leidse Wijnvereniging Matilo "De Wijn uit de Wijk"

De wijnkistjes

van ontwerp tot op de plank

Geteeld rond het Romeinse Castellum Matilo op de Stadswijngaard van Leiden. Het unieke smaakpalet en het uitgesproken maritieme karakter van de verschillende Matilo Wijnen die ons Leidse klimaat weerspiegelen,  heeft dit streekgebonden product vanaf het allereerste begin in 2009 een plaats gegeven in het hoogste prijssegment. Zelfs vanuit China bestaat belangstelling voor deze wijn. Kunstenaars o.a. van het Atelier Kunst en Vliegwerk, met vele exposities achter hun naam, verlenen medewerking aan de productie van de serie wijnkistjes.

 

U kunt de Leidse Wijnvereniging sponsoren  door een van onze unieke handbeschilderde Wijndozen aan te schaffen. Met een deel van de opbrengst wordt het onderhoud van de wijngaard gefinancierd. Tevens worden de Schildersateliers van Villa del Arte en de Gemiva met de opbrengst ondersteund.

 

Let op: met de aanschaf van een Kistje Matilo Wijn zult U de premie van uw inboedelverzekering moeten verhogen ;-)

 

 

Alle kistje zijn inmiddels niet meer beschikbaar. Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer de volgende serie beschikbaar wordt klik dan hier

Monster (het hele verhaal)

Anne van Beek heeft als tekenaar en verteller al eerder een boek met eigen illustraties uitgegeven. Deze krachtig beschilderde doos met drie wijnen van Matilo betekent veel voor de wijnvereniging. Onze serie van meer traditionele werken wordt  verbreed met een genre dat zowel in de literatuur als de beeldende kunst een ondergeschoven kind is geweest. Dit betekent een feitelijke sprong  van de collectie naar een genre waar literatuurkenners en kunsthistorici zich totnogtoe slechts in beperkte mate over hebben gebogen. Wij prijzen ons gelukkig met deze positieve trendbreuk en hopen dat er nog vele stukken van dit genre zullen volgen, die naar verwachting hun weg naar een breder publiek moeiteloos zullen vinden, gezien de universele waarden van esthetiek en ethiek die duidelijk in Het Hele Verhaal van Anne van Beek worden verweven.

 

 

kunstenaar:  Anne van Beek

NIET MEER BESCHIKBAAR!

Gezicht op de Oude Rijn

De Rijn, voor veel mensen is het gewoon water, een rivier die er altijd is, een vaste waarde waaraan we achteloos voorbijgaan. Dit geldt zeker niet voor Wally van der Baars, die zich vooral door reflecties op de Rijn laat inspireren.

De Rijn heeft zijn naam gegeven aan een der allergrootste schilders, Rembrandt van Rijn. Voor van der Baars is deze rivier geen naamgever, maar veel meer dan dat, het is letterlijk zijn natuurlijke habitat. De Rijn was door de eeuwen heen een bron van inspiratie. De slagader van Nederland, de Poort naar West-Europa. Aan een zijtak van die dynamische rivier vangt Wally van der Baars een tijd die stil lijkt te hebben gestaan. De oude Rijn ademt in de historische binnenstad van Leiden de Middeleeuwen. De kleurkeuze van de schilder,  met dominerend helder groen en blauw, de weerspiegeling van de huizen in het rimpelende wateroppervlak lijkt een pleidooi voor balans in onze leefomgeving, voor respectvolle omgang met een van Europaas belangrijkste levensaders die nota bene dwars door het kloppend hart van onze Leidse binnenstad stroomt en de habitat is voor Wally van der Baars.

kunstenaar:  Wally van der Baars

NIET MEER BESCHIKBAAR!

De Hoorn van Overvloed

De Hoorn des Overvloeds is een mysterieus werk van Sophie Berger. Sophie refereert met dit werk aan de Oudheid, met een Sirene aan de bron van een vertakkende stroom van verlokkende rode wijn. Door een geraffineerd gebruik van kleur weet de kunstenares het Memento Mori, het Eeuwige en vergankelijke te verbinden met het Memento Vivere, het gedenk te leven in het Nu, het heden.  De vergankelijkheid wordt tot uitdrukking gebracht door de statische Zwarte Raaf, en het donkere paars van de bekleding van de Kist.  De  mintgroene Sirene in haar witte Toga schenkt meer Wijn dan de Kruik kan bevatten en produceert een niet aflatende stroom van verlokkingen. De Sirene staat met haar aantrekkelijke lichtheid in schril contrast met de keerzijde, de inhoud van paars en de keerzijde met het dominerende zwart. De Hoorn des Overvloeds moet vooral beschouwd worden als een Memento Vivere, een aansporing om vooral het goede in het leven met elkaar te delen.  De Hoorn des Overvloeds is een werk dat past in de rijke traditie van de symbolisten uit het begin van de vorige eeuw. De associatie met de meesters van de Art Deco is terecht. Het gebruik van de verassende kleurcombinaties is ontegenzeggelijk de signatuur van een authentiek talent met een groot gevoel voor hetgeen meer wordt als je het deelt, Geluk.

kunstenares:  Sophie Berger

NIET MEER BESCHIKBAAR!

Schaap Mona Lisa

Wie legt de vinger op de essentie van dit werk van Tina van der Linde. Bij haar kleurgebruik beperkte Tina zich tot het uiterste. In haar  Soort-, Ras-  en  Genderneutrale portret van een geslachtsloos fantasiebeest  springen  twee centrale elementen naar voren,  de glimlach en de oogopslag . Dit zijn van alle mysteries en geheimen in Leonardo da Vinci’s Mona Lisa de elementen die jaarlijks miljoenen mensen naar Parijs lokken.  De essentie van Da Vinci getransporteerd naar de vraagstukken van de moderne tijd.  Is het een lach dan zijn de menselijke eigenschappen van dit  fantasiebeest ontegenzeggelijk.  De wimperloze  oogopslag bevestigt de toeschouwer in zijn dilemma. De twijfel die wij voelen ten aanzien van deze creatie, kan zich vertalen in de pijnlijke spagaat die nu al wereldwijd gevoeld wordt over de positie die dieren ten opzichte van de mens innemen en Vice Versa. Met deze achtergrond verdient dit werk een ereplaats aan de wand van een de kunstliefhebber die niet bang is de eigen waarden ter discussie te stellen.

 

 

 

kunstenares:  Tina van der Linde

NIET MEER BESCHIKBAAR!

Vogelparadijs

Vogelparadijs ademt de sfeer van een Tropische omgeving waarin een knap gestileerde jonge Neushoornvogel de wijndoos bijna volledig in beslag neemt terwijl het Vogelparadijs als totaal een gevoel van onmetelijke ruimte oproept. De strakblauwe unicolore weergave van de hemel  doet door  helderheid en  lichtheid  een felle  zon  vermoeden.  De fauna heeft niet de dichtheid van een tropisch regenwoud maar zweeft als het ware in de omgeving waarin dichtheid heeft plaatsgemaakt voor ruimte.  De bewoner van dit woud kijkt met het  reikhalzend  buigen naar links,  als het ware buiten de kaders van het schilderij en daarmee schept de schilder meer ruimte dan fysiek gezien mogelijk was. De kijker is verleid ook buiten de eigen kaders te treden en dat is het knappe van het Vogelparadijs.. Naar wie of wat gedachten vervolgens uitgaan is niet meer geheel de keuze van de kijker zelf,  maar is deels bepaald door de jonge verwachtingsvolle Neushoornvogel van Lisanne van der Voet.

 

 

kunstenares:  Lisanne van der Voet

NIET MEER BESCHIKBAAR!

Zelfreflectie I

De stijl  en thematiek in het werk van Karin van Tongeren herken je uit duizenden. De kracht van haar werk ligt in een schijnbaar eindeloze bijna mechanische herhaling die bij nadere beschouwing bestaat uit juist een eindeloze variatie die verwondering verbeeldt en opwekt en de beschouwer doet stilstaan, het eigen routinematig handelen opnieuw doet wegen en  waarderen.  Werk produceren dat opwekt tot zelfreflectie en verwondering is het streven geweest van belangrijke stromingen als Dada, Cobra en de Vijftigers. Karin van Tongeren past naadloos in dit palet, qua stijl en thematiek.

kunstenares: Karin van Tongeren

NIET MEER BESCHIKBAAR!

Zelfreflectie II

De stijl  en thematiek in het werk van Karin van Tongeren herken je uit duizenden. De kracht van haar werk ligt in een schijnbaar eindeloze bijna mechanische herhaling die bij nadere beschouwing bestaat uit juist een eindeloze variatie die verwondering verbeeldt en opwekt en de beschouwer doet stilstaan, het eigen routinematig handelen opnieuw doet wegen en  waarderen.  Werk produceren dat opwekt tot zelfreflectie en verwondering is het streven geweest van belangrijke stromingen als Dada, Cobra en de Vijftigers. Karin van Tongeren past naadloos in dit palet, qua stijl en thematiek.

kunstenares: Karin van Tongeren

NIET MEER BESCHIKBAAR!

Zelfreflectie III

De stijl  en thematiek in het werk van Karin van Tongeren herken je uit duizenden. De kracht van haar werk ligt in een schijnbaar eindeloze bijna mechanische herhaling die bij nadere beschouwing bestaat uit juist een eindeloze variatie die verwondering verbeeldt en opwekt en de beschouwer doet stilstaan, het eigen routinematig handelen opnieuw doet wegen en  waarderen.  Werk produceren dat opwekt tot zelfreflectie en verwondering is het streven geweest van belangrijke stromingen als Dada, Cobra en de Vijftigers. Karin van Tongeren past naadloos in dit palet, qua stijl en thematiek.

kunstenares: Karin van Tongeren

NIET MEER BESCHIKBAAR!

Mijn Mona Lisa

Mijn Mona Lisa is een vroeg werk van Marijke de Krijger. Haar werk omvat zowel schilderijen als keramiek en de invloed van het werken met klei uit zich in robuuste en intuïtieve penseelstreken en een kleurkeuze die haar verbintenis met de aarde weergeeft. In haar interpretatie van de Mona Lisa worden details weggelaten. In de geest van Modigliani schildert de Krijger als het ware een in klei geboetseerde essentie, zetelend in vervlakt perspectief van het geabstraheerd Italiaans landschap. De ontegenzeggelijke Mona Lisa met de niet te duiden blik biedt voor een kijker met een actief en geoefend oog een eerste zicht op een talent, dat zich later uit in meer heldere portretten met nog minder details. Wijnvereniging Matilo heeft de eer dit vroege werk uit het oeuvre van Marijke de Krijger voor sponsoring te mogen aanbieden.

kunstenares: Marijke de Krijger

NIET MEER BESCHIKBAAR!

De vereniging wordt gesponsord door:

Website is gemaakt door: www.moned.nl